218 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกากลาง
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 13:30
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:212213214215216217

ธุรกิจต่างๆ ใน 218  - ประเทศแซมเบีย