96 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:Buyantanshi, Cathedral Hill, Lusaka Central, Mandevu, Martindale, Munali
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกากลาง
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 13:31
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2142152162179597

ข้อมูลธุรกิจของ 96

ธุรกิจต่างๆ ใน 96  - ประเทศแซมเบีย