97 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:Cathedral Hill, Chinika, Lusaka Central, Mandevu, Munali, Namununga
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกากลาง
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 13:16
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2152162172189596

ข้อมูลธุรกิจของ 97

ธุรกิจต่างๆ ใน 97  - ประเทศแซมเบีย