ประเทศแทนซาเนีย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศแทนซาเนีย


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศแทนซาเนีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +255

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
22ดาร์-เอส-ซาลามDar es Salaam Regionแทนซาเนีย2.7 ล้านเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
23MorogoroMorogoro Regionแทนซาเนีย250,902เวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
24ZanzibarZanzibar Urban/West Regionแทนซาเนีย403,658เวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
25MbeyaMbeya Regionแทนซาเนีย291,649เวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
26โดโดมาDodoma Regionแทนซาเนีย180,541เวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
27ArushaArusha Regionแทนซาเนีย341,136เวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
28MwanzaMwanza Regionแทนซาเนีย436,801เวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
41VoIPมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
61Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
65Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
68Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
71Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
72Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
73Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
74Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
75Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
76Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
77Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
78Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
79Mobile Phonesมือถือแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
8Special Servicesแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
9Premium Rateพิเศษแทนซาเนียเวลาแทนซาเนีย06:56 พ.UTC+03
หน้า 1