Morogoro Region | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในMorogoro Region

เมืองใน Morogoro Region


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +255

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
23MorogoroMorogoro Regionแทนซาเนีย250,902เวลาแทนซาเนีย04:33 ศ.UTC+03
หน้า 1