12 รหัสโทรศัพท์

พริทอเรีย | ประเทศแอฟริกาใต้

กรุงพริทอเรีย (อังกฤษ: Pretoria) เป็นเมืองหลวงศูนย์กลางการบริหารประเทศแอฟริกาใต้ อยู่ในเขตจังหวัดกาวเต็ง(Gauteng) มีจำนวนประชากรประมาณ 3 ล้านคนเศษ ประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดลำดับเมืองหลวงออกเป็นสามเมืองได้แก่ กรุงพริทอเรีย เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารประเทศ และอีกส..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:พริทอเรีย
เมืองที่เกี่ยวข้อง:Brits
ย่าน:Pretoria Central
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกาใต้
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 18:06
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:101113141516

ข้อมูลธุรกิจของ 12

ธุรกิจต่างๆ ใน 12  - พริทอเรีย

รหัสโทรศัพท์ตามเขตการปกครอง

Eastern Cape
Free State
Gauteng
Limpopo
Mpumalanga
ดูเพิ่มเติม