51 รหัสโทรศัพท์

บลูมฟอนเทน | ประเทศแอฟริกาใต้

บลูมฟอนเทน (อังกฤษ: Bloemfontein) เป็นศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการของประเทศแอฟริกาใต้ เป็น 1 ใน 3 เมืองหลวงของประเทศ ส่วนอีกสองเมืองคือ พริทอเรีย ศูนย์กลางฝ่ายบริหาร และ เคปทาวน์ ศูนย์กลางของฝ่ายนิติบัญญัติ บลูมฟอนเทนมีประชากรทั้งในและนอกเขตรวมประมาณ 645,455 คน ชื่..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:บลูมฟอนเทน
ย่าน:Bloemfontein Central, Brandwag, CBD, Dan Pienaar, Hamilton, Oranjesig, Westdene, Willows
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกาใต้
เวลาท้องถิ่น:วันศุกร์ 07:40
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:5354565757158

ข้อมูลธุรกิจของ 51

ธุรกิจต่างๆ ใน 51  - บลูมฟอนเทน

รหัสโทรศัพท์ตามเขตการปกครอง

Eastern Cape
Free State
Gauteng
Limpopo
Mpumalanga
ดูเพิ่มเติม