85 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกาใต้
เวลาท้องถิ่น:วันศุกร์ 08:34
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:818283848788

ธุรกิจต่างๆ ใน 85  - ประเทศแอฟริกาใต้

รหัสโทรศัพท์ตามเขตการปกครอง

Eastern Cape
Free State
Gauteng
Limpopo
Mpumalanga
ดูเพิ่มเติม