Eastern Cape | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในEastern Cape


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +27

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
13WitbankMpumalangaแอฟริกาใต้262,491เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
40BhishoEastern Capeแอฟริกาใต้137,287เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
41พอร์ตเอลิซาเบทEastern Capeแอฟริกาใต้967,677เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
42HumansdorpEastern Capeแอฟริกาใต้เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
43East LondonEastern Capeแอฟริกาใต้478,676เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
431East LondonEastern Capeแอฟริกาใต้478,676เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
44GeorgeProvince of the Western Capeแอฟริกาใต้174,582เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
45QueenstownEastern Capeแอฟริกาใต้105,309เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
46GrahamstownEastern Capeแอฟริกาใต้91,548เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
47MthathaEastern Capeแอฟริกาใต้78,663เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
48SteynsburgEastern Capeแอฟริกาใต้เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
49Graaff-ReinetEastern Capeแอฟริกาใต้62,896เวลาแอฟริกาใต้23:16 อา.UTC+02
หน้า 1