Welkom | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในWelkom

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +27

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
57WelkomFree Stateแอฟริกาใต้431,944เวลาแอฟริกาใต้07:36 ศ.UTC+02
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
BethlehemFree Stateแอฟริกาใต้83,6545897019702
KlerksdorpProvince of North Westแอฟริกาใต้178,921182571257225742576เพิ่มเติม
KroonstadFree Stateแอฟริกาใต้103,9925694999500
PotchefstroomProvince of North Westแอฟริกาใต้123,669182520252225232525เพิ่มเติม


หมวดหมู่สำหรับ Welkom