265 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:22 Decembrie, Budai Nagy Antal, Cartier 1 Decembrie, Cartierul Tudor Vladimirescu, Centru, Dâmbul Pietros, Mureșeni, Orașul de Jos, Tudor Vladimirescu
ช่วงเวลา:เวลาฤดูร้อนยุโรปตะวันออก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 13:11
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:260261262263264266

ข้อมูลธุรกิจของ 265

ธุรกิจต่างๆ ใน 265  - ประเทศโรมาเนีย