Judeţul Bacău | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในJudeţul Bacău

เมืองใน Judeţul Bacău


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +40

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
234บาเคาJudeţul Bacăuโรมาเนีย171,396เวลายุโรปตะวันออก04:41 พ.UTC+02
334บาเคาJudeţul Bacăuโรมาเนีย171,396เวลายุโรปตะวันออก04:41 พ.UTC+02
หน้า 1