Judeţul Buzău | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในJudeţul Buzău

เมืองใน Judeţul Buzău


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +40

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
238BuzăuJudeţul Buzăuโรมาเนีย130,954เวลายุโรปตะวันออก12:32 พฤ.UTC+03
338BuzăuJudeţul Buzăuโรมาเนีย130,954เวลายุโรปตะวันออก12:32 พฤ.UTC+03
หน้า 1