Judeţul Buzău | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในJudeţul Buzău

เมืองใน Judeţul Buzău


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +40

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
238BuzăuJudeţul Buzăuโรมาเนีย130,954เวลายุโรปตะวันออก06:22 จ.UTC+02
338BuzăuJudeţul Buzăuโรมาเนีย130,954เวลายุโรปตะวันออก06:22 จ.UTC+02
หน้า 1