Judeţul Galaţi | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในJudeţul Galaţi

เมืองใน Judeţul Galaţi


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +40

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
236GalaţiJudeţul Galaţiโรมาเนีย294,087เวลายุโรปตะวันออก20:18 ศ.UTC+02
336GalaţiJudeţul Galaţiโรมาเนีย294,087เวลายุโรปตะวันออก20:18 ศ.UTC+02
หน้า 1