Satu Mare | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในSatu Mare

เมืองใน Satu Mare


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +40

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
261Satu MareSatu Mareโรมาเนีย112,490เวลายุโรปตะวันออก13:44 ศ.UTC+02
361Satu MareSatu Mareโรมาเนีย112,490เวลายุโรปตะวันออก13:44 ศ.UTC+02
หน้า 1