รหัสโทรศัพท์ ในประเทศไต้หวัน

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +886

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
3ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
37ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
4ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
49ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
5ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
6ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
7ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
8ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
82ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
826ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
836ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
89ไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
9Mobile Phonesมือถือไต้หวันเวลาไทเป12:21 ศ.UTC+08
หน้า 1