ประเทศไทย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศไทย

เขตการบริหารหรือรัฐใน ไทย    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +66

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการไทย388,920เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
32เทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีไทย92,448เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
33Chon Buriจังหวัดชลบุรีไทย219,164เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
34เทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมไทย117,927เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
35Phra Nakhon Si Ayutthayaจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทย81,962เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
36เทศบาลเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีไทย67,763เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
37เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไทย32,600เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
38Chon Buriจังหวัดชลบุรีไทย219,164เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
39เทศบาลเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีไทย99,819เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
42เทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีไทย247,231เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
43เทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นไทย147,579เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
44Nakhon Ratchasimaจังหวัดนครราชสีมาไทย208,781เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
45เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีไทย122,533เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
52เทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไทย200,952เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
53เทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไทย200,952เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
54เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปางไทย156,139เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
55Phitsanulokจังหวัดพิษณุโลกไทย103,427เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
56Nakhon Sawanจังหวัดนครสวรรค์ไทย91,802เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
60VoIPมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
68VoIPมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
73Yalaจังหวัดยะลาไทย93,558เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
74เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไทย191,696เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
75Nakhon Si Thammaratจังหวัดนครศรีธรรมราชไทย120,836เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
76Phuketจังหวัดภูเก็ตไทย89,072เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
77เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไทย127,201เวลาไทย13:29 อ.UTC+07
80Mobile Phonesมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
81Mobile Phonesมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
82AISมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
83TrueMoveมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
84AISมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
85DTACมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
86TrueMoveมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
87AISมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
89DTACมือถือไทยเวลาไทย13:29 อ.UTC+07
หน้า 1