รหัสโทรศัพท์ ในกรุงเทพมหานคร

เมืองใน กรุงเทพมหานคร


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +66

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการไทย388,920เวลาไทย10:39 อา.UTC+07
หน้า 1