รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดลพบุรี

เมืองใน จังหวัดลพบุรี


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +66

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
36เทศบาลเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีไทย67,763เวลาไทย04:09 ศ.UTC+07
หน้า 1