รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดสมุทรปราการ

เมืองใน จังหวัดสมุทรปราการ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +66

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการไทย388,920เวลาไทย12:53 อา.UTC+07
หน้า 1