รหัสโทรศัพท์ ในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +66

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
34เทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมไทย117,927เวลาไทย15:56 อา.UTC+07
หน้า 1
หมวดหมู่สำหรับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม