34 รหัสโทรศัพท์

เทศบาลนครนครปฐม | ประเทศไทย

เทศบาลนครนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวั   ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:เทศบาลนครนครปฐม
เมืองที่เกี่ยวข้อง:เทศบาลนครสมุทรสาคร |  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  | เพิ่มเติม
ย่าน:อำเภอเมือง
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันพุธ 13:08
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:323335363738

ข้อมูลธุรกิจของ 34

ธุรกิจต่างๆ ใน 34  - เทศบาลนครนครปฐม