37 รหัสโทรศัพท์

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี | ประเทศไทย

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 1 ตำบล คือ ตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่างๆ ทำให้มีฐานะเป็นศูนย์กล..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เมืองที่เกี่ยวข้อง:เทศบาลเมืองนครนายก |  เทศบาลเมืองสระแก้ว
ย่าน:Tambon Aranyaprathet, Tambon Na Muang, Tambon Tha Tum, อำเภอเมือง
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 23:43
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:323334353638

ข้อมูลธุรกิจของ 37

ธุรกิจต่างๆ ใน 37  - เทศบาลเมืองปราจีนบุรี