54 รหัสโทรศัพท์

เทศบาลนครลำปาง | ประเทศไทย

เทศบาลนครลำปาง เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่สองในภาคเหนือ รองจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ เป็นประตูสู่ดินแดนห้าเชียง ..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:เทศบาลนครลำปาง
เมืองที่เกี่ยวข้อง:เทศบาลนครเชียงราย |  เทศบาลเมืองน่าน  | เพิ่มเติม
ย่าน:Tambon Nai Wiang, Tambon Phrabat, อำเภอเมือง
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 15:56
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:424352535556

ข้อมูลธุรกิจของ 54

ธุรกิจต่างๆ ใน 54  - เทศบาลนครลำปาง