Imo State | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในImo State

เมืองใน Imo State


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +234

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
83OwerriImo Stateไนจีเรีย215,038เวลาแอฟริกาตะวันตก19:39 ศ.UTC+01
หน้า 1