รหัสโทรศัพท์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +971

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2อาบูดาบีรัฐอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์603,492เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
3Al Ainรัฐอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์408,733เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
4ดูไบดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1.1 ล้านเวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
48สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
50Etisalatมือถือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
52Duมือถือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
55Duมือถือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
56Etisalatมือถือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
58สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
6รัฐอุมม์อัลไกไวน์รัฐอุมม์อัลไกไวน์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์44,411เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
7รัฐราสอัลไคมาห์รัฐราสอัลไคมาห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์115,949เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
70รัฐฟูไจราห์รัฐฟูไจราห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์62,415เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
77รัฐราสอัลไคมาห์รัฐราสอัลไคมาห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์115,949เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
88Ţarīf Kalbāรัฐฟูไจราห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
9รัฐฟูไจราห์รัฐฟูไจราห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์62,415เวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์06:48 อ.UTC+04
หน้า 1