รหัสโทรศัพท์ ในรัฐนิวยอร์กอีกหลายเมืองใน รัฐนิวยอร์ก


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +1

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
201รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
203รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
212นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
315รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
347นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
516รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
518รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
585รอเชสเตอร์ (รัฐนิวยอร์ก)รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา210,565เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
607รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
631รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
646นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
716บัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา261,310เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
718บรุกลินรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา2.3 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
845รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
914รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
917นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ21:03 จ.UTC-04
หน้า 1