รหัสโทรศัพท์ ในรัฐนิวยอร์กอีกหลายเมืองใน รัฐนิวยอร์ก


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +1

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
201รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
203รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
212นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
315รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
347นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
516รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
518รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
585รอเชสเตอร์ (รัฐนิวยอร์ก)รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา210,565เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
607รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
631รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
646นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
716บัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา261,310เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
718บรุกลินรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา2.3 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
845รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
914รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
917นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา8.2 ล้านเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ11:24 อา.UTC-05
หน้า 1