รหัสโทรศัพท์ ในรัฐฟลอริดาอีกหลายเมืองใน รัฐฟลอริดา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +1

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
229รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
239Fort Myersรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา62,298เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
305ไมแอมีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา399,457เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
321ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา238,300เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
352รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
386รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
407ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา238,300เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
561รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
727Saint Petersburgรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา244,769เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
754ฟอร์ตลอเดอร์เดลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา165,521เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
772Fort Pierceรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา41,590เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
786ไมแอมีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา399,457เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
813แทมปารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา335,709เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
850รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ12:42 ส.UTC-06
863รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
904แจ็กสันวิลล์รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา821,784เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
941Sarasotaรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา51,917เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
954ฟอร์ตลอเดอร์เดลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา165,521เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ13:42 ส.UTC-05
หน้า 1