รหัสโทรศัพท์ ในรัฐฟลอริดาอีกหลายเมืองใน รัฐฟลอริดา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +1

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
229รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
239Fort Myersรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา62,298เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
305ไมแอมีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา399,457เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
321ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา238,300เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
352รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
386รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
407ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา238,300เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
561รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
727Saint Petersburgรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา244,769เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
754ฟอร์ตลอเดอร์เดลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา165,521เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
772Fort Pierceรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา41,590เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
786ไมแอมีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา399,457เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
813แทมปารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา335,709เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
850รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ19:32 อ.UTC-05
863รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
904แจ็กสันวิลล์รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา821,784เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
941Sarasotaรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา51,917เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
954ฟอร์ตลอเดอร์เดลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา165,521เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ20:32 อ.UTC-04
หน้า 1