Dayton | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในDayton

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +1

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
513ซินซินแนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา296,943เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ00:11 พ.UTC-05
937Daytonรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา141,527เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ00:11 พ.UTC-05
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Alphaรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา93745301
Englewoodรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา13,4659374531545322
Miamisburgรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา20,1819375134534245343
Vandaliaรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา15,24693745377


หมวดหมู่สำหรับ Dayton