รหัสโทรศัพท์ ในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์


เมืองที่มีประชากรสูงสุด สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +692

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
235EbeyeKwajalein Atollหมู่เกาะมาร์แชลล์เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (ควาจาเลน)21:47 พฤ.UTC+12
247มาจูโรมาจูโรหมู่เกาะมาร์แชลล์25,400เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (มาจูโร)21:47 พฤ.UTC+12
329EbeyeKwajalein Atollหมู่เกาะมาร์แชลล์เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (ควาจาเลน)21:47 พฤ.UTC+12
455มาจูโรมาจูโรหมู่เกาะมาร์แชลล์25,400เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (มาจูโร)21:47 พฤ.UTC+12
456มาจูโรมาจูโรหมู่เกาะมาร์แชลล์25,400เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (มาจูโร)21:47 พฤ.UTC+12
528Lauraมาจูโรหมู่เกาะมาร์แชลล์เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (มาจูโร)21:47 พฤ.UTC+12
5451หมู่เกาะมาร์แชลล์
5452หมู่เกาะมาร์แชลล์
5453KiliKili Islandหมู่เกาะมาร์แชลล์602เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (มาจูโร)21:47 พฤ.UTC+12
5454New RongelapRongelap Atollหมู่เกาะมาร์แชลล์19เวลาหมู่เกาะมาร์แชลล์ (ควาจาเลน)21:47 พฤ.UTC+12
625NTA HQพิเศษหมู่เกาะมาร์แชลล์
635V-SAT telephony servicesพิเศษหมู่เกาะมาร์แชลล์
9997GSM voice mailข้อความเสียงหมู่เกาะมาร์แชลล์
9998GSM voice mailข้อความเสียงหมู่เกาะมาร์แชลล์
หน้า 1