หมู่เกาะโซโลมอน | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในหมู่เกาะโซโลมอน


เมืองที่มีประชากรสูงสุด หมู่เกาะโซโลมอน


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +677

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
13Free-Call Servicesพิเศษหมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
14โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
15โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
16โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
17โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
19โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
20โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
21โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
22โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
23โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
24โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
25โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
26โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
27โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
28โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
29โฮนีอาราGuadalcanal Provinceหมู่เกาะโซโลมอน56,298เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
32TulaghiCentral Provinceหมู่เกาะโซโลมอน1,750เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
34หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
35BualaIsabel Provinceหมู่เกาะโซโลมอน2,700เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
36หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
37หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
40AukiMalaita Provinceหมู่เกาะโซโลมอน6,811เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
41AukiMalaita Provinceหมู่เกาะโซโลมอน6,811เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
48Postpaid Serviceพิเศษหมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
50หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
51หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
53LataTemotu Provinceหมู่เกาะโซโลมอน553เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
60GizoWestern Provinceหมู่เกาะโซโลมอน6,154เวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
61NoroWestern Provinceหมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
62Mundaหมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
63หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
67หมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
74Mobile Phonesมือถือหมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
75GSMมือถือหมู่เกาะโซโลมอนเวลาหมู่เกาะโซโลมอน02:33 อ.UTC+11
หน้า 1