28 รหัสโทรศัพท์

โฮนีอารา | หมู่เกาะโซโลมอน

โฮนีอารา มีประชากร 49,107 คน ในปี พ.ศ. 2542 เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโซโลมอน และของจังหวัดกัวดัลคาแนล เป็นเมืองจุดศูนย์กลางของหมู่เกาะโซโลมอน โฮนีอาราตั้งอยู่บนเกาะกัวดัลคาแนล และสร้างทับกับเมืองหลวงเดิมคือตูลากิหลังจากสิ้น สงครามโลกครั้งที่ 2 โฮนีอาราเป็นเมือง..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:โฮนีอารา
ช่วงเวลา:เวลาหมู่เกาะโซโลมอน
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 16:53
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:222324252627

ธุรกิจต่างๆ ใน 28  - โฮนีอารา