Lata | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในLata

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +677

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
53LataTemotu Provinceหมู่เกาะโซโลมอน553เวลาหมู่เกาะโซโลมอน07:32 พ.UTC+11
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
AukiMalaita Provinceหมู่เกาะโซโลมอน6,8114041
BualaIsabel Provinceหมู่เกาะโซโลมอน2,70035
TulaghiCentral Provinceหมู่เกาะโซโลมอน1,75032
Yandinaหมู่เกาะโซโลมอน41