เจอร์ซีย์ | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในเจอร์ซีย์

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +44

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
1534All Fixed Linesเจอร์ซีย์เวลาเจอร์ซีย์15:36 อ.UTC+01
7509Jersey Telecomมือถือเจอร์ซีย์เวลาเจอร์ซีย์15:36 อ.UTC+01
7700Sureมือถือเจอร์ซีย์เวลาเจอร์ซีย์15:36 อ.UTC+01
7797Jersey Telecomมือถือเจอร์ซีย์เวลาเจอร์ซีย์15:36 อ.UTC+01
7829Airtel Vodafoneมือถือเจอร์ซีย์เวลาเจอร์ซีย์15:36 อ.UTC+01
7937Jersey Telecomมือถือเจอร์ซีย์เวลาเจอร์ซีย์15:36 อ.UTC+01
หน้า 1